Skip to content

ATEX

Veel bedrijven in Nederland hebben te maken met gas- en stofontploffingsgevaar. Denk voor gasontploffingsgevaar bijvoorbeeld aan alle bedrijven die werken met chemicaliën, brandstoffen, brandbare gassen en alcohol. Van stofontploffingsgevaar is sprake bij bijvoorbeeld de verwerking van graan, houtstof, meel en de meeste andere poedervormige produkten.

De elektrische installaties bij deze bedrijven moeten aan strenge regels voldoen. Niet alleen moeten de installaties volgens strenge normen gebouwd zijn, deze installaties moeten ook periodiek worden geïnspecteerd.

Voorkom gevaarlijke situaties, voorkom problemen bij een inspectiebezoek van de Arbeidsinspectie. Wij kunnen voor u het inspectiesysteem opzetten en de inspecties uitvoeren. En dat geeft een veilig gevoel.

Onze inspecteurs zijn opgeleid voor de relevante certificeringen volgens IECEX05, modules 001, 003, 007 en 008. Alleen zeer goed opgeleide technici worden hiervoor ingezet.