Skip to content

Inspectie elektrische installaties (NEN 3140)


Elke elektrische installatie moet periodiek worden geïnspecteerd om te voorkomen dat defecten en gevaarlijke situaties aanwezig blijven.

Wij beschikken over diverse certificeringen (VCA, persoonscertificeringen) en hebben onze deskundigheid, ervaring en specialistische meetapparatuur mogen inzetten voor bedrijven en organisaties in Nederland en België.

De inhoud van een veiligheidsinspectie is per keer anders. Dat heeft te maken met de wens van de opdrachtgever (hoe diep moeten we gaan) en met het risico dat de installatie oplevert (gebruikers, gebruiksomstandigheden). Vandaar dat wij voorafgaand aan elke inspectie een inspectieplan opstellen. Op basis van dit inspectieplan worden vervolgens de inspecties uitgevoerd. 

Wij kunnen deze inspecties ook aanbieden volgens Scios scope 8 en 10. U heeft dan een complete inspectie. U ontvangt hierbij twee inspectierapporten. Het rapport voor scope 10 heeft u nodig voor uw brand- of opstalverzekeraar. Het rapport voor scope 8 bevat de andere punten die aangepast moeten worden om uw installatie veilig te maken.