Skip to content

Toepassing NEN 3140

Dat de normen NEN 3140 en NEN 3840 toegepast moeten worden staat voor veel bedrijven als een paal boven water. Maar dan komt de praktijk. Vragen als:

 hoe organiseer ik het binnen mijn bedrijf

 waarop baseer ik de aanwijzingen

 welke werkmethoden moeten worden vastgelegd

 hoe organiseer ik enige mate van toezicht

 hoe zet ik een praktisch systeem van inspectie van apparatuur op

 hoe ga ik met de installatiezorg om   

Zijn voor de bedrijven die deze norm moeten gaan toepassen vaak lastige kwesties. Voor ons is het dagelijks werk. Onze adviseurs begrijpen als geen ander de haken en ogen van de praktijk en hebben daar vaak zeer pragmatische oplossingen voor. Wij leggen onze oplossingen voor u vast in twee documenten:

■ een veiligheidshandboek met de organisatorische en werkveiligheidsaspecten;

 een inspectieplan waarin de omgang met elektrische installaties en elektrische apparatuur beschreven is.

Geen dikke boeken, geen papiervulling, maar bruikbare en werkbare documenten.