Skip to content

Inspectie 10kV-installaties (NEN 3840)

Zoals een laagspanningsinstallatie op veiligheid moet worden gecontroleerd, geldt dat natuurlijk ook voor de in de industrie veel gebruikte middenspanningsinstallaties (10 kV). Het inspecteren van een 10kV-installatie vergt een andere benadering, een andere deskundigheid en andere methoden dan bij laagspannings-installaties het geval is. Verreweg de meeste inspectiebedrijven hebben die deskundigheid dan ook niet in huis.

In overleg met u kunnen wij een inspectieplan opstellen en de inspecties uitvoeren met zaken als bijvoorbeeld:

 visuele controle van hoogspanningsruimten

 controle en testen van hulpmiddelen

 thermografie van de installatie

 ultrasound detectie van ontladingen. Lees meer.

 controle op instelling van beveiligingen

 Wij controleren en meten uw 10kV-spanningsaanwijzers op locatie. U hoeft ze daardoor geen dag te missen!